top of page
  • Skribentens bildErik Huss

Se till att bli framgångsrik – på riktigt

Uppdaterat: 21 maj 2021


Tiokasin Ghosthorse i Åre

Min nya idol, Tiokasin Ghosthorse. En mycket klok man.

FRAMGÅNG I NÄRINGSLIVET I många sammanhang premieras framgång som ett tecken på att du har lyckats i din karriär, med ditt företag, att den ekonomiska tillväxten är stark eller att ni har sålt över förväntan. Marknaden belönar sådan framgång. Men exakt vad är framgång?

Sedan den moderna marknaden och privatkonsumtionen exploderade på 1950-talet har tillväxten inom många områden accelererat kraftigt. Det kan gälla befolkning och stadstillväxt, BNP, energiförbrukning, användning av syntetiskt konstgödsel, vattenanvändning, transporter, internationell turism, utsläpp, med mera. Det finns ett gemensamt namn bland forskare för denna snabba tillväxt inom flertalet områden – the great acceleration. Tillväxt premieras av marknaden och visar sig som stärkt aktiekapital, ökad vinst, fler medarbetare eller växande internationell marknad.

I hård konkurrens har industriella processer växlats upp och utsläppen per intjänad dollar har minskat kraftigt i modern tid (se röd linje i vänstra halvan av figuren nedan), vilket är bevis på att konkurrens och effektiviseringar bidrar till en ekonomiskt lönsam verksamhet. So far so good. Dock har de totala utsläppen av växthusgaser mer än tredubblats sedan 1960-talet (högra halvan av figuren).

CO2-utsläpp 1960–2015

Vänster: CO2-utsläpp 1990–2015 + utsläppsintensitet (kg CO2/$).

Höger: Utveckling av CO2-utsläpp 1960–2015, fördelat på fyra kontinenter. Noteras bör att utsläppen, efter att ha legat stilla i tre år, sedan 2017 börjat öka igen, mest pga. Kinas ökade utsläpp. Detta syns inte i grafen. Källa: Nature Climate Change.

Vår framgång har alltså kommit till ett högt pris. Stark tillväxt genererar stora utsläpp av föroreningar som kväveoxider, sot, marknära ozon, och växthusgaser som koldioxid. Människans utsläpp har gjort att halten av koldioxid är den högsta på 15–20 miljoner år. Detta har lett till att den globala temperaturen nu förändras 170 gånger snabbare än de naturliga variationerna, vilket utsätter våra terrestra och marina ekosystem för extrem stress. Men vi tjänar pengar på det. Än så länge. Detta är inte framgångsrikt.

”You cannot reconnect with something that you already are.”

Tiokasin Ghosthorse

VI HAR ALLTSÅ EN HEL DEL JOBB FRAMFÖR OSS – om vi ska ha en frisk framtid på denna planet. I höstas var jag på Åre Sustainability Summit med 500 andra delegater från näringsliv, myndigheter och organisationer. Där träffade jag Tiokasin Ghosthorse, Green Cross-ambassadör från Cheyenne River Lakota Nation of South Dakota. Vi talade mycket under de få dagar jag var i Åre, och hans kloka tankar slog mig gång på gång. Jag berättade för honom att jag kände att vi i västvärlden behövde ”reconnect with nature”. Han svarade då:

– No, you cannot reconnect with something that you already are.

Det tog ett tag innan jag förstod honom, men han utvecklade detta och menade att vi är naturen, naturen är vi. Och om vi inte visar respekt inför naturen så gör vi inte heller det mot oss själva. Resultatet blir att vi tar kål på oss själva i det långa (eller korta) loppet.

Så, vad är framgång för dig?

Ta en djup funderare och om du vill utveckla dessa tankar för din verksamhet så hjälper jag dig mer än gärna. Du vill väl vara framgångsrik – på riktigt?

Ett riktigt framgångsrikt 2018 önskar jag er alla!

Erik Huss, vd, Husstainability

163 visningar
Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Inga taggar än.
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page