top of page

OM HUSSTAINABILITY

Husstainability är grundat 2016 och erbjuder insiktsfulla utbildningar, workshops (s.k. Impact Lab), inspirationsföreläsningar och strategisk PR-/kommunikationsrådgivning om hur verksamheter kan arbeta mer hållbart och gör det lönsamt att arbeta varsamt inom planetens naturliga gränser.

Vinsten blir ett starkare varumärke, högre förtroende och mer motiverade medarbetare.

"Du skapar riktig affärsnytta först när du minimerar skadan för planeten"

Erik Huss
grundare och vd
emma_highres.jpg
Emma Rehnberg Jensen
Advisory board

Erik Huss har två decenniers erfarenhet inom kommunikation, PR, undervisning, forskning i extrema miljöer och hållbarhetsfrågor. Med en bakgrund som geograf, glaciolog och journalist, från ledande positioner inom reklam och marknadsföring till internationell forskning om globala miljöfrågor och pressansvar för Nobelprisen vid Kungl. Vetenskapsakademien, har Erik en bred syn på hållbar kommunikation. Som expert i Bonniers lexikon har Erik skrivit 450 artiklar inom sina områden.

 

Erik är UGL-utbildad och har genomfört framgångsrika förändringsprocesser i flera positioner och drivit varumärkesprocesser som blivit nominerade till Swedish Design Awards. Som ledare drivs Erik av att medarbetare i ett lag kan nå långt bortom vad var och en kan göra ensam. Framtiden ligger i att hitta lösningar och styrkor i människor.

 

Under sina många år i fält, från ökenstudier i Sahara till forskningsarbete i norra Lappland och Antarktis med fokus på glaciologi och klimatfrågor, har Erik kommit till insikt om hur mycket människan påverkar planeten. Denna insikt måste snabbt införas i näringslivet så att vi håller oss inom planetens gränser på ett ansvarsfullt sätt.

Emma är ursprungligen från Danmark, och flyttade till Göteborg 2007. Innan sin examen äventyrade Emma några år, bland annat seglade hon över Atlanten 2016 och blev under sin studietid uttagen till en utlandspraktik i Argentina med Framtidsjorden.

 

Numera bor Emma i Stockholm och tog 2021 en examen i miljövetenskap från Södertörns Högskola. Under sin studietid gjorde Emma praktik på tankesmedjan Fores där hon arbetade med boken ”Planned obsolescence – built not to last” (Planerat åldrande). Utsågs under hösten 2021 av Aktuell Hållbarhet till en av Sveriges 33 unga hållbarhetstalanger under 33 år. Extra kunnig inom bland annat social hållbarhet och livsmedelsbranschens miljö- och klimatpåverkan.

Emma ingår i Husstainabilitys Advisory board.

bottom of page