SAMARBETEN

Leventa och Husstainability samarbetar med konferenser och kickoffs i Sverige och Portugal.
Leventa

Husstainability har sedan våren 2016 ingått samarbete med Leventa, som erbjuder teambuilding och kick-off för företag och organisationer, i Sverige och i Portugal. Affärsidén är att utveckla starkare ledare, medarbetare och företag genom att skapa en lönsam och sund organisationskultur med gemensamma värderingar som håller ihop organisationen inifrån. Deltagarna ges verktyg som behövs för framgång, kreativitet, arbetsglädje, motivation och gemenskap.

Husstainability erbjuder deltagarna utbildning, workshops, inspiration och rådgivning i hållbart företagande så att de ligger främst i omställningen till ett företag som tar mer ansvar för planeten. Läs mer på leventa.se

Protect Our Winters Sweden stöds av Husstainability genom fundraising och försäljning
Protect Our Winters

Protect Our Winters (POW) Sweden är en ideell förening och ingår i ett internationellt nätverk som arbetar för att mobiliera svenska skid- och brädåkare i kampen för en mer klimatvänlig livsstil. POW Sweden verkar för att snösportvärlden ska ta ansvar för sin klimatpåverkan och högljutt påverka andra delar av samhället i rätt riktning. Arbetet kretsar kring information och debatt, kunskap och utbildning, samt kampanjer och aktivism. POW grundades 2007 av snowboardproffset Jeremy Jones och har numera lokalkontor i USA, Österrike, Frankrike, Finland, Norge och Sverige. I POW Sweden sitter Erik Huss som styrelseledamot och säljchef.

Läs mer på protectourwinters.se

Protect Our Winters Sweden stöds av Husstainability genom fundraising och försäljning
Fräulein Design

Fräulein Design är en liten designbyrå som har nästan 20 års erfarenhet inom strategiskt varumärkesbyggande och visuell kommunikation. Vare sig det är en enstaka produkt, en utvecklad tjänst, eller en helt ny identitet som ska genomsyra hela företaget, så är alltid målet och drivkraften att arbeta fram ett värde för alla, både på in- och utsidan. Fräulein Design har skapat Kungl. Vetenskapsakademiens senaste grafiska identitet och har nu även designat Husstainabilitys rena och tidlösa logotyp. Läs mer på frauleindesign.se

Protect Our Winters Sweden stöds av Husstainability genom fundraising och försäljning
Enetjärn Natur

Enetjärn Natur är ett litet innovativt konsultföretag med naturens bästa för ögonen. De hjälper företag, myndigheter och organisationer i utmanande markanvändnings-frågor. Genom fältinventering, konsekvensutredning, strategi och rådgivning hjälper de sina kunder att ta rätt beslut i rätt tid. Enetjärn Natur anser att företagen bör vara en del av lösningen och förstår att biologisk mångfald är avgörande för en fungerande natur – och oss människor. Därför levererar de affärsmässiga lösningar på naturkapital till alla företag och verksamheter som vill ta ett större ansvar. Husstainability och Enetjärn Natur stödjer varandra i uppdrag för att stärka kundens ansvarstagande i flera delar av sitt hållbarhetsarbete och därigenom sitt varumärke. Enetjärn Natur har kontor i Umeå, Stockholm och Malmö.

Läs mer på enetjarnnatur.se

© 2016 Husstainability AB | Sweden | erik@husstainability.se | +46-725-661570