top of page

SAMARBETEN

smooth_Logo_green.png
Wavez.4.frilagd.png
Smooth

Husstainability har sedan starten 2016 samarbetat tätt med Lena Mauritzdotter, ägare av Smooth. Lena är en enorm resurs för främst coaching i min roll som vd, ekonomisk redovisning av företaget och strategiskt bollplank för att driva verksamheten framgångsrikt. Att hitta en mer lyhörd och samtalsdrivande person än Lena tror jag är snudd på omöjligt. Jag kan varmt rekommendera henne för att hjälpa dig som ledande person i verksamheter för att få större självkännedom, att enklare kunna driva sin verksamhet samt att vända problem till lösningar.
Läs mer om Lena på Smooth

Wavez – We Reduce CO2 At Sea AB

Wavez hjälper båtägare att klimatinvestera i biobaserad permanent lagring av kol i berggrunden. Kunden anger hur mycket bränsle man använder och hur mycket koldioxid denna förbränning genererar, och köper lagring för exakt denna mängd via företaget Creturner, som lagrar kol i gamla övergivna gruvschakt. Överblivet träavfall omvandlas genom solenenergidriven pyrolys till rent kol och blandas med vatten. Sedan trycks detta djupt ned i berggrunden där kolet förutom att lagras permanent även verkar som aktivt kol och renar eventuella föroreningar i gruvan.  Erik verkar även som vetenskaplig rådgivare till Waves. Läs mer på Wavez

bolin_research_areas.jpg
Bolin Centre for Climate Research

Husstainability samarbetar sedan ett par år med Bolin Centre for Climate Research (Bolincentret), vid Stockholm universitet. Centrets fokus är att på att öka och sprida kunskapen om jordens naturliga klimatsystem, klimatvariationer, klimatpåverkande processer, klimatmodellering, mänsklig påverkan på klimatet och klimatets påverkan på ekosystem, biodiversitet och mänskliga levnadsvillkor, samt hur samhället kan minimera negativ klimatpåverkan. Syftet med samarbetet är att öka samverkan mellan forskning och näringsliv genom workshops, föreläsningar, konferenser och möten inom bland annat Bolincentrets klimatarena – på planetens villkor. Läs mer på bolin.su.se

Protect Our Winters Sweden stöds av Husstainability genom fundraising och försäljning
Protect Our Winters

Protect Our Winters (POW) Sweden är en ideell förening och ingår i ett internationellt nätverk som arbetar för att mobiliera svenska skid- och brädåkare i kampen för en mer klimatvänlig livsstil. POW Sweden verkar för att snösportvärlden ska ta ansvar för sin klimatpåverkan och högljutt påverka andra delar av samhället i rätt riktning, genom debatt, utbildning, samt manifestationer. Drivkraften är passion för snön och bergen.
POW grundades 2007 av snowboardproffset Jeremy Jones och har numera lokalkontor i USA, Kanada, Österrike, Frankrike, Schweiz, Tyskland, Storbritannien, Japan, Nya Zeeland, Finland, Norge och Sverige. Till och med Europa har en egen POW-avdelning. I POW Sweden verkar Erik Huss som vetenskaplig rådgivare. Läs mer på  protectourwinters.se

Protect Our Winters Sweden stöds av Husstainability genom fundraising och försäljning
Fräulein Design

Fräulein Design är en liten designbyrå som har över 20 års erfarenhet inom strategiskt varumärkesbyggande och visuell kommunikation. Vare sig det är en enstaka produkt, en utvecklad tjänst, eller en helt ny identitet som ska genomsyra hela företaget, så är alltid målet och drivkraften att arbeta fram ett värde för alla, både på in- och utsidan. Fräulein Design har skapat Kungl. Vetenskapsakademiens senaste grafiska identitet och har nu även designat Husstainabilitys rena och tidlösa logotyp. Läs mer på frauleindesign.se

bottom of page