top of page

ERBJUDANDE

Husstainability erbjuder hållbar affärsutveckling på planetens villkor.

Våra tjänster är Sustainability Sanity check (genomgående analys av miljö- och klimatpåverkan), utbildning av ledningsgrupp och medarbetare, workshop där vi trycktestar er affärsmodell, inspirationsföreläsning, kommunikationsstöd och strategisk rådgivning. 

Vi hjälper helt enkelt företag och organisationer att utveckla en mer ansvarsfull affärsmodell där ni bygger upp en hållbar och försvarbar lönsamhet. Vinsten blir ett starkare varumärke, högre förtroende på marknaden, mer motiverade medarbetare och mindre påverkan på naturen 

– vilket ger långsiktig affärsnytta.

Introduktionsfilm om hur människans utveckling påverkat de naturliga systemen på jorden. Källa: anthropocene.info

Kort film som visar hur en cirkulär affärsmodell kan fungera.  

Källa: Ellen MacArthur Foundation

bottom of page