top of page
  • Skribentens bildErik Huss

Vad har du i tankarna, Svensson?

Uppdaterat: 27 mars 2020


Rysk oljeplattform i Arktis

Rysk oljeplattform i det mycket känsliga Arktis. Men vem stöttar denna verksamhet? Inte du väl..? Källa: Wikipedia Creative Commons.

Vi svenskar tankar fortfarande i huvudsak fossilt bränsle när vi kör bil, även om andelen bilar som drivs av biobränsle eller el ökar för varje år. Trots att fler kör förnybart står transportsektorn för en tredjedel av hela Sveriges utsläpp av växthusgaser, motsvarande 18 miljoner ton koldioxid. Svenskars flygande har fördubblats sedan 1990 och står idag för lika mycket utsläpp utomlands som all bilkörning i hela Sverige.

Varifrån kommer oljan?

Huvudkomponenten i bensin, diesel och flygfotogen kommer från råolja som importeras från olika OPEC-länder. För 15 år sedan kom mer än hälften av all olja från Norge. Idag har denna andel minskat till 25 procent. Det land som levererar absolut mest olja till våra tankar är Ryssland. År 2001 var import av rysk olja bara ett par procent. Idag har denna andel ökat till nästan 50 procent.

Svensk oljeimport efter ursprungsland

Svensk oljeimport 2001–2015. Importen av rysk olja (rosa stapel) har mångfaldigats de senaste 15 åren. Källa: Energimyndigheten, 2016.

Problemen med rysk råolja är att den generellt är av sämre kvalitet och har högre svavelinnehåll än andra oljekällor. Sen har de stora miljöproblem i anslutning till utvinningen i Sibirien – Ryssland har inte alls samma krav på miljörisker och föroreningar som till exempel Norge och Danmark, som är de nästa största leverantörerna av olja till Sverige.

Inför 2017 satsar Ryssland på att maximera produktionen av olja till 548 miljoner ton, vilket blir den största volymen någonsin sedan Sovjetunionens upplösning 1991. För att kunna producera så mycket måste utvinningen i Arktis öka. Tillsammans med 13 internationella oljebolag, bland annat norska Statoil, amerikanska Chevron och ConocoPhillips och svenska Lundin Petroleum, kommer ryska LUKOIL öka sin borrning efter olja i det mycket känsliga Barents hav i Arktis.

Bläcket efter Parisavtalet har knappt hunnit torka förrän både Sverige, Norge, Ryssland och USA utökar oljeuttaget i Arktis, vilket är ett hån mot den klimatpolitik man säger sig föra.

Nu är det lätt att skylla på oljebolagen – eller hela stater för den delen – men vi bär alla ett ansvar för denna ansvarslösa oljeutvinning. Bara genom att tanka bilen stödjer vi främst rysk oljeindustri, som står för nästan hälften av innehållet i våra tankar.

Vad kan jag då göra?

Bara genom att tanka med Preems Evolution Diesel halverar du ditt växthusgasutsläpp från bilen. Evolution Diesel består upp till hälften av förnybart bränsle, bland annat tallolja från svenskt skogsbruk. Det näst bästa är att köra elbil på förnybar el eller med vätgasdrivna bränsleceller. Det absolut bästa är såklart att låta bilen stå. Åk kollektivt eller cykla om det inte känns för jobbigt.

Dina val i vardagen påverkar i högsta grad framtiden för extremt utsatta djurarter i Arktis. Om du inte köper oljan går den inte att sälja. Och sprid ordet så gör du skillnad på riktigt. Isbjörnarna tackar dig och på köpet får vi ett stabilare klimat och en renare planet.

Erik Huss, vd, Husstainability

378 visningar
Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Inga taggar än.
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page