top of page
  • Skribentens bildErik Huss

Varför ska du satsa på en cirkulär affärsmodell?

Uppdaterat: 27 mars 2020


Solenergi i mörkret

Förra veckan lanserades en mycket intressant rapport om hur vi i Norden ser på cirkulär ekonomi. Det var SB Brands Insight som genomfört studien och resultaten förvånade mig. Den absoluta majoriteten av de skandinaviska konsumenterna har aldrig hört talas om cirkulär ekonomi, den typen av tänk som marknaden behöver ställa om till för att vi ska klara FN:s hållbarhetsmål.

I rapporten tillfrågades 2400 konsumenter och beslutsfattare på 300 stora företag i Sverige, Norge, Danmark och Finland om de visste vad cirkulär ekonomi var och vad det betydde. Cirka 2/3 hade ingen aning, resultaten var ungefär detsamma för både konsumenter och beslutsfattare. Den grupp som hade bäst koll var personer födda 1990–2000. Marknaden är med andra ord fortfarande förvånansvärt omogen för detta sätt att tänka.

The Nordic Market for Circular Economy (SB Insight)

SB Insight frågade konsumenter i fyra nordiska länder om de kände till begreppet ”cirkulär ekonomi”. Resultaten var liknande förutom i Finland, där slutsatsen i rapporten var att de ofta säger sig har bättre kunskap än de har. De intressanta är att majoriteten av konsumenterna i Skandinavien inte har en aning. Källa: SB Insight, The Nordic Market for Circular Economy, www.sb-insight.com/circular-economy

Vad är då cirkulär ekonomi?

Det finns ett flertal olika definitioner på cirkulär ekonomi, men det handlar om att ta efter naturens sätt att hantera material och energi. Jorden har ju utvecklats under 4,6 miljarder år och vi har en del att lära här. Historiskt har våra ekonomiska system tänkt linjärt, vilket innebär att man utvinner naturresurser (huvudsakligen mineral, trä och växter), designar och producerar nytt material, sätter ihop till nya produkter, säljer och använder det, och slutligen slänger som skräp. Detta kallas för ett ”open end”-system, vilket bygger på att oändliga resurser är billiga och finns lätt tillgängliga.

Peter Hopkinson, professor i innovation och miljöstrategi vid University of Bradford i Storbritannien sätter ord på vad det hittills har handlat om: ”Vi har sedan den industriella revolutionen skapat en ekonomi som bygger på råvaruuttag, produktion, konsumtion och avfall – en linjär modell som fungerat bra så länge man antar att jordens resurser är oändliga, tillgängliga och billiga.”

Ett cirkulär ekonomi däremot är mycket mer effektiv i att använda befintliga resurser. Den strävar efter att inte producera avfall och allt material ska kunna återanvändas. Ordet ekonomi menas med ”att hushålla med begränsade resurser”, så egentligen har vi hittills inte ens agerat ekonomiskt!

Model of Circular Economy

Ett cirkulärt affärssystem använder befintliga resurser betydligt mer effektivt än en linjär modell som skapar avfall, som ofta dessutom är en belastning för ekonomin och miljön.

Källa: Institute for European Studies

Begreppet cirkulär ekonomi är så nytt att det inte ens finns i Nationalencyklopedins uppdaterade webbversion, trots att begreppet har funnits i forskarvärlden sedan 1970-talet.

Världsomseglaren Ellen MacArthur brukar föreläsa vid World Economic Forum i Davos och för ganska precis tre år sedan presenterade hon en rapport som visade att en cirkulär ekonomi beräknas ge materialbesparingar på 500 miljoner dollar, minst 100 000 nya jobb och minskar avfallet med 100 miljoner ton globalt, bara under de kommande fem åren.

Det växer idag fram företag vars affärsidé är ett cirkulär tänk. Några exempel är Sellpy, Blocket, Winnow Solutions och Interface. Inom den så kallade delningsekonomin äger du inte prylarna utan har tillgång till tjänster istället. Här är Airbnb, DriveNow, Spotify, Netflix och Skillshare mest kända. Men det finns också ett litet företag i Malmö som heter ToolPool, som gratis lånar ut verktyg till privatpersoner mot att de tipsar om tjänsten på Facebook. Vinsten ligger i att kunder kommer till butiken och handlar saker till reparation och inredning.

Vad kan jag göra privat och i mitt bolag för att leva efter en cirkulär modell?

  1. Producera helst med förnybara råvaror, oftast kommer dessa från växtriket.

  2. Generera inget avfall, det är dyrt att slänga resurser. Biologiskt avfall ska komposteras. Övrigt avfall ska antingen återanvändas, materialåtervinnas eller som sista utväg energiutvinnas.

  3. Använd endast förnybar energi, dvs. el från till exempel sol-, vind- och vattenkraft.

  4. Köp inte alltid nytt: Hyr, ha tillgång till, byt, upplev utan att använda upp begränsade resurser. Fokusera mer på funktion är på ägande.

  5. Skapa positiva effekter för klimat och miljö. Rena exempelvis inloppsvatten i en anläggning så att det är renare efter än före användning. Detta får inte bara en minskad miljöpåverkan, utan en positiv förbättring av vattenkvalitén i detta fall.

  6. Köp bara saker av så hög kvalitet att det lönar sig att laga eller som kan uppgraderas, utan att behöva köpa nytt.

Eller som min gamla farmor sade en gång: Köp inget i onödan, men om du måste så köp dyrt så gråter du bara en gång.

Lycka till med ditt nya planet- och affärsvänliga cirkulära liv!

Erik Huss, vd, Husstainability

Ps. Ellen MacArthur Foundation har gjort en kort film om vad cirkulära affärsmodeller handlar om. Denna är väl värd att se.

527 visningar
Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Inga taggar än.
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page