top of page

Available Online

Impact lab

Trycktest av er affärsmodell mot planetens gränser.

  • 1 hour
  • 25 000 svenska kronor
  • Customer's Place

Service Description

Genom en lärande workshop (Impact Lab) tillsammans med ledningsgrupp eller medarbetare får ni arbeta med er affärsmodell, under handledning utveckla egna lösningar och presentera för varandra. Här medvetandegörs företagets värderingar och arbetssätt inom hållbarhet.


Contact Details

+46-725-66 15 70

erik@husstainability.se

Skiftesvägen 91, Täby, Sweden


bottom of page