top of page
  • Skribentens bildErik Huss

Nej! Vi ska inte tillbaka till normaltillståndet igen – vi ska rida ur stormen med hedern i behåll

Uppdaterat: 12 mars 2023


Vi är många som är oroliga för effekterna av COVID-19. Nästan lika många vill att allt så snabbt som möjligt ska återgå till det normala igen. Kanske är du en av dessa? Men det är det sista vi ska göra. Låt mig förklara varför.

(Siffrorna är senast uppdaterade 10 mars 2023, då Johns Hopkins University slutade uppdatera COVID-data, red.)


Från det att viruset började spridas i Kina i början av november 2019 har i dagsläget drygt 676 miljoner smittats, nästan 6,9 miljoner avlidit men över 13 miljarder (!) vaccindoser levererats (1). Viruset har främst via flygande resenärer spritts världen över och har i princip lamslagit hela mänskligheten. Vi är alla påverkade på något sätt och för de flesta är det en svår tid. Många företag har drabbats och anställda har permitterats, sjukvården är pressad, äldre familjemedlemmar dör och information om hur allvarligt läget är varierar stort runt om i världen. Sverige har klarat sig förvånansvärt bra, hittills. Om vi ser på utvecklingen över hur många som drabbats ligger Sverige och Storbritannien relativt bra till (2). Enligt prognos från Folkhälsomyndigheten kommer smittan i Sverige sannolikt att börja plana ut kring månadsskiftet april-maj och sedan långsamt avta. Låt oss hoppas på detta.


Jag förstår att många vill tillbaka till det normala igen, under en kris som denna är viljan stark att vilja återgå till det trygga och normala. Men låt oss titta på vad ”det normala” egentligen innebär. Under ett normalt år dör drygt 10 miljoner runt om i världen av fossilbaserade luftföroreningar (3), majoriteten är under 5 år eller över 70, dvs våra barn och far- eller morföräldrar. De länder som drabbas värst är där trafiken är tät och där vi producerar saker billigast möjligt, dvs Kina, Bangladesh, Polen och även Italien. Dödsorsakerna är främst hjärtsjukdomar, stroke, lungcancer och astma. Det är alltså i genomsnitt nästan 28 000 som dör varje dag på grund av våra ekonomiska aktiviteter, alltså utsläpp från fabriker och transporter som bilar, lastbilar och flygplan. De giftiga utsläppen är sot, partiklar och kväveoxider som skapas vid förbränning av fossila bränslen. Och utöver detta släpps det ut 41 miljarder ton av växthusgasen koldioxid, per år (4). Och vad den antropogent skapade koldioxiden gör med människans förutsättningar på jorden, klimatet och våra hav är vi alla brutalt medvetna om. Planetens naturliga system, inklusive klimatet, förändras idag cirka 170 gånger snabbare än den hade gjort utan människans påverkan. Detta kallas inom Earth system science för ”the human fingerprint” (5).


När det gäller pandemier av till exempel coronavirus verkar orsaken oftast vara felaktig hantering av vilda djur på öppna marknader, samt i vissa fall även vanliga boskapsdjur (6), vilket skapar så kallade zoonoser, sjukdomar som hoppar från djur till människor. Att enorma ytor av naturliga biotoper som exempelvis tropisk regnskog avlägsnas av människor tvingar vilda djur att trängas ihop på allt mindre ytor. Detta ökar risken för att vi exponeras för virus som vi normalt inte skulle drabbas av (7, 8, 9). Dessutom visar det sig att människor som har utsatts för luftföroreningar under lång tid drabbas värre av virus som COVID-19 när luftrören och lungorna har nedsatt funktion. Under Sars-utbrottet 2003 dog dubbelt så många i starkt förorenade områden jämfört med mindre förorenade områden, av just denna anledning (10).


Alla är nu livrädda för denna kris, och ingen vill uppleva en liknande kris igen. Problemet är bara att business-as-usual med vår hantering av (vilda) djur, snabba interkontinentala transporter och konsumtionsrelaterade föroreningar som försvagar oss människor är orsaken till att det kunde bli en så snabbt accelererande global kris.


Under coronakrisen har det hittills dött i genomsnitt 5618 personer per dag. Hur utvecklingen än går kommer dödstalen inte komma i närheten av hur många som varje dag dör av våra utsläpp från fossil verksamhet. Trots att vi haft denna insikt under många år krävs ett virus från vilda djur för att vi ska stänga ned fossila verksamheter över hela världen och i princip helt sluta att flyga. Kinas utsläpp av koldioxid sjönk med 25 % på bara två veckor, enligt Carbon Brief (11). Luften har blivit markant renare, speciellt i regioner med intensiv trafik och som tillverkar alla våra konsumtionsvaror, Kina i Asien och Italien i Europa (12). De minskade utsläppen har resulterat i att vi exponeras mindre för giftiga utsläpp. Enligt en preliminär beräkning har minst 77 000 förtida dödsfall undvikits på grund av minskade utsläpp, bara i Kina (13, 14), och många liv räddas varje dag runt om i världen på grund av den allt renare luften, och det renare vattnet. Det är alltså mångfalt fler dödsfall som har undvikits än vad som avlidit i sviterna av viruset. Nu vet vi ännu inte vad slutsiffran för direkta och indirekta dödsorsaker kommer hamna på för COVID-19, men för varje dag med kraftigt minskade utsläpp undviks många dödsfall, främst bland barn och gamla.

Utsläpp av kväxeoxider före och efter coronautbrottet i Kina. Källa: NASA


Historiskt har kriser i människans ekonomiska system markant minskat utsläpp av både kväveoxider, sot, partiklar – och växthusgaser (se graf nedan), vilket har gjort att jordens natur, klimat och ekosystem har börjat återhämta sig. Dock har utsläppen kraftigt ökat när väl ekonomin har kommit igång igen. Denna relation till vår planet är minst sagt ohälsosam, vi behöver omdefiniera vad som anses framgångsrikt.

Globala utsläpp av koldioxid (miljarder ton/år) relaterat till ekonomiska kriser, 1960–2018. Källa: Global Carbon Project


Vi vill nog allihop att vi så snabbt som möjligt ska uppnå så kallad flockimmunitet, så att inte fler riskerar att insjukna av just detta virus. Men om vi snabbt går tillbaka till business-as-usual och ”hjulen börjar rulla” igen så ökar utsläppen och därigenom dödsfallen och nedbrytningen av våra ekosystem. Vill vi verkligen detta?

– Nature is sending us a message. Destruction of wildlife and the climate crisis is hurting humanity, with COVID-19 as a clear warning shot. We cannot go back to business as usual.

Inger Andersen, chef för United Nations Environment Programme, UNEP (15)


Vi bör med andra ord hitta vägar där vi agerar i harmoni med naturen, inte kämpar emot. Vi är så beroende av vad naturen ger oss att vi helt enkelt inte har råd att fortsätta ”som vanligt”.

– Money has become more important to humans than life, sammanfattar biologen och författaren George Monbiot i en krönika i The Guardian (16). Låt oss ändra på detta.

Min slutpoäng är att vi nu har världens möjlighet att tänka till lite och komma ur coronakrisen lite klokare. Många omkring mig vittnar om att man nu har mer tid än någonsin att utveckla tankar som man normalt inte anser sig ha tid till. Hur värdefullt är inte detta? Svårigheten är hur vi ska ändra på det sätt vi lever våra liv och tjänar pengar. Men det finns tusen möjligheter att hitta nya vägar, och dessa är framgångsrika för både företagen, samhället, vår hälsa och de naturliga system som vi är beroende av. Ta hand om er så rider vi ut denna storm med en uppdaterad heder i bagaget.

Erik Huss

…med stöd och inspiration av samtal med Johan Rockström, Per Espen Stoknes och övriga i den topptursbaserade tankesmedjan Tarfala Think Tank.

Ps. Om du är nyfiken på hur vi med framgång kan komma ur denna kris, både affärsstrategiskt och kommunikativt är du välkommen att höra av dig till Husstainability. Nu är den perfekta tiden att utveckla en framtidssäkrad verksamhet. Kontakt: erik@husstainability.se 0725-661570


REFERENSER

1. John Hopkins University real time map over COVID-19 (uppdaterades t.o.m. 10 mars 2023)

2. Mother Jones 18 mar: Coronavirus Growth in Western Countries

3. Environmental Research 2021: Global mortality from outdoor fine particle pollution generated by fossil fuel combustion: Results from GEOS-Chem https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935121000487

4. Global Carbon Project: https://www.globalcarbonproject.org/

5. The Guardian feb 2017: Humans causing climate to change 170 times faster than natural forces

6. Scientific American 19 mar: COVID-19: The Wildlife Trade and Human Disease

7. Scientific American 18 mar: Destroyed Habitat Creates the Perfect Conditions for Coronavirus to Emerge

8. Euractiv 24 mar: Emergence from emergency: The case for a holistic economic recovery plan

9. The Guardian 18 mar: 'Tip of the iceberg': is our destruction of nature responsible for Covid-19?

10. The Guardian 17 mar: Air pollution likely to increase coronavirus death rate, warn experts

11. Carbon Brief 19 feb: Analysis: Coronavirus has temporarily reduced China’s CO2 emissions by a quarter

12. ESA 13 mar: Coronavirus: nitrogen dioxide emissions drop over Italy

13. Forbes 16 mar: Study: Coronavirus Lockdown Likely Saved 77,000 Lives In China Just By Reducing Pollution

14. SVT 22 mar: Bättre luft kan rädda fler liv än coronaviruset tar

15. The Guardian 25 mar: Coronavirus: 'Nature is sending us a message’, says UN environment chief

16. The Guardian 25 mar: Covid-19 is nature's wake-up call to complacent civilization

VIDARE LÄSNING PÅ TEMAT COVID-19, MILJÖN OCH KLIMATET


McKinsey & Company apr 2020: Addressing climate change in a post-pandemic world


The Independent 16 apr: Public want radical response to climate change with same urgency as coronavirus, poll finds


Dagens Industri 14 apr: Svenska toppchefer: Dags att ompröva vårt samhälle


Fast Company 13 apr: These 8 maps show the massive drop in smog caused by the coronavirus


The Guardian 7 apr: Air pollution linked to far higher Covid-19 death rates, study finds


SR, Vetenskapsradion Klotet 1 apr: Skövling av naturen öppnar för nya smittor


SVT Nyheter 1 apr: Halverade avgasutsläpp sedan coronautbrottet


The Guardian 1 apr: Will the coronavirus kill the oil industry and help save the climate?


Nature 31 mar: Coronavirus lockdowns have changed the way Earth moves


Eco Watch 31 mars: Air Pollution Raises Risk for Dementia, Even at ‘Safe’ Levels, Study Shows


Miljö & Utveckling 24 mar: Forskare: Bättre luft kan rädda fler liv än vad coronaviruset tar https://miljo-utveckling.se/forskare-battre-luft-kan-radda-fler-liv-an-vad-coronaviruset-tar/


Brookings 23 mar: A mortality perspective on COVID-19: Time, location, and age

Ny Teknik 23 mar: IEA vill utnyttja pandemin för grön omställning: ”Unikt tillfälle”

New York Times 22 mar: How the Virus Got Out

Bright Vibes 20 mar: A silver lining amid the pandemic: fresh air and blue skies break out around the planet!

Bloomberg Green 18 mar: The Post-Virus Economic Recovery Could Be a Green One

CNN 18 mar: The world is coming together to fight coronavirus. It can do the same for the climate crisis

The Guardian 17 mar: Air pollution likely to increase coronavirus death rate, warn experts

SvD 17 mar: Satellitbilder: Utsläppen sjunker över norra Italien

Gizmodo 13 mar: Satellites Show Italy's Air Pollution Dissipating as Covid-19 Outbreak Worsens

Politico 13 mar: Emissions are down thanks to coronavirus, but that's bad

World Resources Institute 12 mar: Responding to Coronavirus: Low-carbon Investments Can Help Economies Recover

Fast company 10 mar: What would happen if the world reacted to climate change like it’s reacting to the coronavirus?

The Guardian 10 mar: Coronavirus could cause fall in global CO2 emissions

NASA 2 mar: Airborne Nitrogen Dioxide Plummets Over China

Miljö & Utveckling 1 mar: Tre miljöexperter: Så påverkas klimatet av coronaviruset

SVT Vetenskapens Värld 23 feb: Giftet i luften


SvD 21 feb: Coronaviruset leder till kraftigt minskade utsläpp

International Cryosphere Climate Initiative dec 2019: The cryosphere 1.5° report

Nature 27 nov: Climate tipping points — too risky to bet against


OECD jun 2016: The economic consequences of outdoor air pollution

2 196 visningar

2 Comments


Erik Huss
Erik Huss
Mar 27, 2020

Tack Marta ☺️ Du har såklart rätt! Alla 17 SDGs är viktiga. Hoppas att du reder dig fint i detta kaos?

Like

marta
Mar 27, 2020

Tack Erik, mycket bra. Vi kommer att följa dina tips att tänka över verksamheten med resor. Tillägg är att ta med i beräkningen inte bara miljön utan samtliga 17 hållbarhetsfrågor! Hoppas du klarar stormen, men det tror jag, eftersom du är resilient. Marta

Like
Utvalda inlägg
Senaste inlägg
Arkiv
Sök efter taggar
Inga taggar än.
Följ oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page